Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Wtorek 20.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowaneSerdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego Urzędu

http://leczna.praca.gov.pl/

Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
 
w terminie od 16/02/2018 do odwołania
 

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z UE w ramach EFS:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (III)"  Projekt skierowany jest do 12 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP
(w tym 4 kobiety oraz 8 mężczyzn)
dla których został ustalony II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I  Średnia kwota wsparcia 17 000,00 zł
 

W ramach realizacji Programu Regionalnego:
„Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim"

 Projekt skierowany jest do 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych  w  PUP

  • (w tym do 5 kobiet oraz 5 mężczyzn) dla których został ustalony II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I
Preferowane będą osoby: pozostające bez zatrudnienia w okresie od 1-12 miesięcy
  • oraz posiadające wykształcenie policealne/ średnio-zawodowe/ wyższe
Średnia kwota wsparcia 22 000,00 zł
 
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna pok. 117  Ewa Zembrzycka pod nr telefonu: (81) 53 15 401, (81) 752 11 58 wew. 33 http://pup.leczna.ibip.pl; http:// leczna.praca.gov.pl    
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 16.02.2018r. do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację robót publicznych
  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 117 lub pod numerem telefonu:  81 531 54 14, 81 752 11 58
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ogłasza od dnia 15.02.2018r. do odwołania nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej z dniem 06.02.2018 rok ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki na finansowe na realizację szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych
Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie zatrudnienia po ukończonym
szkoleniu na okres minimum 3 m-ce.

 
Bliższe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy Al. Jana Pawła II 95 21-010 Łęczna pok.102, tel. 81 531 53 97, 81 752 11 58 wew. 31

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje,
że od dnia 5 lutego 2018r. do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację
prac interwencycyjnych
.


  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 117 lub tel. : 81 53 15 414, 81 75 21 158  w. 33

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2018r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia indywidualnego

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2018r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia indywidualnego

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do dnia 16.02.2018 r. prowadzi  nabór wniosków o organizację staży dla:
- osób z art. 49 tj.: bezrobotnych do 30 roku życia,  bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy  społecznej,
bezrobotnych posiadających co najmniej  jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno   dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych
  niepełnosprawnych.
Bezrobotny kierowany na staż musi posiadać II profil pomocy
Pracodawców zainteresowanych powyższą formą wsparcia zapraszamy do składania wniosków. UWAGA: Wymagane zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 m-ce.
Szczegółowe informacje w pokoju nr. 109 lub pod numerem telefonu: 81 752 11 58,81 531 54 06
Zwracamy się z prośbą do pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku  2018 o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na adres: lule@praca.gov.pl lub dostarczenie osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, pokój 106.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianym przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil,  korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.
 
      Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, przygotował Program Aktywizacja i Integracja. Program PAI składa się z dwóch bloków:

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl
 

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie  www.zus.pl/eskladka

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy sezonowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl

 

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - Komunikat MRPiPS
 

Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl
 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

 
 Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Matraszek
(2014-07-25 12:25:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Siodłowski
(2018-02-20 09:52:30)
 
 
ilość odwiedzin: 1114626

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X