☰ Menu
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 971 z późn. zm.) informujemy, że od 1 maja 2008 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Adres skrytki ePUAP:

/pup_leczna/SkrytkaESP

 

Usługi i formularze udostępnione za pomocą ePUAP:

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej:

 1. Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:
  •  txt, doc, docx, rtf, odt, pdf, odt, xml - dokumenty tekstowe lub tekstowo- graficzne,
  • xls, xlsx, ods - arkusze kalkulacyjne,
  • gif, tif (tiff), jpg (jpeg), png, svg - dokumenty graficzne,
  • zip
 2. Dokumenty elektoniczne muszą być:
  • podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą bezpiecznego kwalifikowanego certyfikat lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy administracji publicznej, tzw. Profilem zaufanym e-PUAP; 
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument;
  • wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania.
      3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  nie mniejszym niz 5 megabajtów.

 

Uwagi:

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich określonych wyżej wymagań będą automatycznie odrzucane i nie zostaną  rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy tego dokumentu elektronicznego.

W przypadku braku kompletnych dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.  

Wytworzył:
PUP Łęczna
Udostępnił:
Matraszek Agnieszka
(2008-04-24 13:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Matraszek Agnieszka
(2017-02-13 14:19:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1698437